Regeling tennissen met introducé(e)s

Tennissen met een introducé

Reglement aangaande het tennissen met introducé(e)s.

Een lid van TC Welgelegen kan online een baan reserveren, waarbij hij/zij vervolgens 1, 2 of 3 introducés mag toevoegen.
Per introducé(e) betaal je per dag € 5,-.
Dit bedrag maak je vooraf over naar bankrekeningnummer NL07ABNA0404645828 t.a.v. TC Welgelegen, o.v.v. introducé en datum.
Introducés mogen doordeweeks tot 19.00 u. spelen en in het weekend de gehele dag.

Bestuur TC Welgelegen

N.B.: nog een kleine instructie: je reserveert digitaal op onze website of op onze ClubApp. Gebruik één van de vijf virtuele “pasjes” die hiervoor beschikbaar zijn. Bij het invoeren van je introduce(e)s bij de speler de termen 'tijdelijk' of 'introducé' gebruiken. Als het reserveringssysteem aangeeft “limiet bereikt” betekent dat met de gekozen “introducé-pas” al gereserveerd is. Kies in dat geval voor één van de andere beschikbare introducé-pasjes.

Nieuws Overzicht