Alcohol huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels (over alcohol in sportkantines)

  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd, met name vervoerders, tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken - in verband met hun voorbeeldfunctie - terughoudend alcohol gedurende hun bardienst; meer concreet: 1 alcoholische consumptie per 2 uur.
  • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan
  • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.