Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap, mét de antwoorden!

- Hoe kan ik lid worden van TC Welgelegen?

Klik op de link naar het inschrijfformulier, vul het in en verstuur het naar onze ledenadministratie. Je ontvangt per mail een machtigingsformulier voor de automatische incasso terug. Maak hiervan een print, vul het in en stuur het, voorzien van een handtekening (ben je jonger dan 18 jaar dan dient dit te gebeuren door één van de ouders) op naar de ledenadministratie. Het adres staat op het formulier. Je kunt het ondertekende formulier ook scannen en mailen naar ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

Voor vragen kun je ook een e-mail sturen naar ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

- Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

De kosten voor een lidmaatschap verschillen per categorie. Het overzicht van de contributievormen kun je vinden op deze pagina.

- Hoe wordt de contributie geïncasseerd?

De contributie wordt door de penningmeester maandelijks geïncasseerd zo rond de 28e dag van de maand. De hoogte van de inning wordt gebaseerd op een twaalfde deel van het totale verschuldigde jaarbedrag.

- Ik heb vragen over mijn lidmaatschap, bij wie moet ik zijn?

Voor vragen over het lidmaatschap (vormen, wijzigingen gegevens, etc) kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

Voor vragen over de uitgevoerde incasso kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@tc-welgelegen.nl.

- Ik heb vragen over de contributie-inning, bij wie moet ik zijn?

Voor vragen over de contributie-inning neem contact op met de penningmeester via penningmeester@tc-welgelegen.nl

- Ik ben langdurig geblesseerd, wat nu?

Een blessure is erg vervelend. Dit betekent vaak dat je (lange) tijd niet meer je sport kunt beoefenen. TC Welgelegen denkt hierin mee met haar leden en biedt een financiële tegemoetkoming. Indien de blessure van een lid langer dan 1 maand duurt, dan heeft hij/zij het recht om zijn lidmaatschap om te zetten naar een ‘slapend lid’ status. Dit houdt in dat een lid zijn/haar spelerspas inlevert bij de ledenadministratie en derhalve niet gemachtigd is om op de banen te spelen.

Als slapend lid staat het echter wel vrij om mee te doen aan activiteiten welke gehouden worden op de club zoals klaverjassen of een bokkendag, maar hij/zij kan niet mee doen aan het tennissende gedeelte.

Op het moment dat je van de blessure genezen bent, kun je dit direct aangeven bij de ledenadministratie zodat je je spelerspas weer ontvangt. Je lidmaatschap wordt dan omgezet naar een actief lid zodat je weer gebruik kunt maken van onze banen.

Ben je langdurig geblesseerd geraakt? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl voor meer informatie of om het lidmaatschap tijdelijk om te zetten in een slapend lidmaatschap.

- Ik wil mijn lidmaatschap stopzetten, hoe doe ik dat?

Uiteraard vinden wij het jammer als je het besluit hebt genomen om je lidmaatschap op te zeggen. Meer informatie over het opzeggen van uw lidmaatschap kunt je op deze pagina vinden. Let erop dat je je lidmaatschap wel opzegt vóór 15 december? Anders ben je bepaalde kosten verschuldigd.

N.B.: een lidmaatschap dat opgezegd wordt ná 1 februari wordt pas geëffectueerd per 31 december van het jaar. Je bent dus de contributie voor het volledige jaar verschuldigd. Houd hier dus rekening mee!

- Ik wil mijn (adres)gegevens wijzigen, hoe doe ik dat?

Eventuele wijzigingen in je adresgegevens, bankgegevens, e-mail adressen of overige gegevens kun je zelf doorvoeren in je persoonlijke gegevens. Je moet daar wel voor ingelogd zijn! Klik op deze link voor uitleg hierover.

- Ik ga studeren, kan ik korting krijgen op mijn lidmaatschap?

TC Welgelegen begrijpt dat leden die gaan studeren minder tijd hebben om te tennissen en ook minder geld te besteden hebben. Daarom biedt TC Welgelegen haar studerende leden een speciaal lidmaatschapssoort aan. Voor meer informatie over de lidmaatschapssoorten klik op deze pagina of neem contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

- Ik ben mijn pasje verloren, wat nu?

Ben je je pasje verloren? Geen nood, je kunt een nieuw pasje aanvragen bij de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl. Houd er rekening mee dat voor het aanvragen van een nieuw pasje kosten zijn verschuldigd.

- Ik zou graag wat meer informatie willen ontvangen over de vereniging, met wie kan ik contact opnemen?

Wil je wat meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

Wil je de club sponsoren en ben je benieuwd naar de sponsormogelijkheden? Dan kun je contact opnemen met onze sponsorcommissie via sponsorcommissie@tc-welgelegen.nl.

Voor overige vragen kun je terecht bij ons secretariaat via secretaris@tc-welgelegen.nl.