Het afhangreglement

1. Afhangen gebeurt via het digitale afhangbord dat in de hal van het clubhuis hangt. Het bord wijst de eerst vrijkomende baan toe. Het is ook mogelijk om zelf een baan te kiezen. 


2. Enkelspelers mogen minimaal een aaneengesloten periode van 30 minuten spelen, dubbel­spelers van 45 minuten. 


3. Afhangen mag alleen persoonlijk gebeuren. Het recht om een baan te claimen ontstaat en blijft bestaan vanaf het moment en zolang als de betreffende enkel- of dubbelspelers op het complex aanwezig zijn. 


4. Zolang men niet wordt afgehangen mag men het spel voortzetten. 


5. Alleen in het geval dat spelers stoppen met tennissen voordat de gereserveerde tijd verstreken is, is het verplicht om uit te schrijven via het digitale afhangbord. Hierdoor komt de baan beschikbaar voor andere spelers.


6. Tijdens tennisles of baanonderhoud is/zijn de betreffende ba(a)n(en) voor dat doel gereserveerd. 


7. Tijdens toernooien, competities of andere door de vereniging op de banen georganiseerde evenementen worden de banen voor de betreffende doelen gereserveerd. 


8. Als het digitale afhangbord uitvalt, moet dit direct gemeld worden bij een bestuurslid en kan het analoge afhangbord buiten in de tussentijd gebruikt worden.


* Daar waar "speler(s)" staat wordt uiteraard ook "speel­ster(s)" bedoeld.