Tennissen met introducÚ(e)s

Introducé(e)s toegestaan

Tennissen met introducé(e)s blijft ook na de zomervakantie mogelijk.

Beste TCW(st)-er,

Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheid van het (gratis) tennissen met een of meer introducé(e)s -  zoals al eerder bekendgemaakt (d.d. 29.5.20) – ook na de zomervakantie te handhaven.
N.b.: het is (uiteraard) niet de bedoeling dat op deze wijze structureel met een of meer van deze introducé(e)s gespeeld/afgehangen wordt. Dan dient er te worden gekozen voor een lidmaatschap van TCW.

De verantwoordelijkheid voor de introductie ligt bij die TCW-(st)er(s) met wie getennist wordt en door wie digitaal afgehangen wordt; digitaal afhangen blijft verplicht!

Dit kan door digitaal af te hangen met gebruik van één van de vijf virtuele “pasjes” die hiervoor inmiddels digitaal beschikbaar zijn. Bij het in-/opvoeren van je introduce(e)s gelieve bij de speler de term tijdelijk c.q. introducé te gebruiken. Dit kan zowel op de site als via de Tennisapp.

Als het (digitale reserverings)systeem aangeeft “limiet bereikt” betekent dat (met) de gekozen “introducé-pas” al gereserveerd is. Kies in dat geval voor één van de andere beschikbare introducé-pasjes.

Als bijzondere regel dient hierbij vermeld te worden dat dit mag op werkdagen tot 19.00 u., alsmede tijdens het weekend en op officiële feestdagen. 

Veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Ad van der Zandt,
voorzitter

 

 

Nieuws Overzicht