3. Hoe is het in mei 2016?

De stand van zaken bij de 55+-groep in mei 2016.

De 55+ afdeling schommelt nu rond de 70 spelende leden, al biedt de 55+ benaming misschien een wat scheef beeld.

Door het afschaffen van de VUT-regeling en het doorwerken naar 67, is er een veroudering opgetreden, maar de kwaliteit is wel op peil gebleven en de gezelligheid heeft er niet onder geleden.

Het blijkt dat onze allerjongste al de 60 is gepasseerd, met de daaropvolgende, die net de voormalige VUT-leeftijd (van 62) heeft bereikt.

Zo’n dertig leden schommelen tussen de 70 en 80 levensjaren en (dit voor de cijferliefhebbers) meer dan dertig 55 plussers zijn nog van “voor-de-oorlog”.

Verduidelijking voor de jeugd: ik bedoel WO2.

Als we er een 75+ afdeling van zouden maken, dan zouden we met 27 leden kunnen beginnen !

Om het verhaal rond te maken en om tevens een voorbeeld te geven, hoe goed bewegen voor de mens is, zolang hem dat vergund is, tot slot nog even de “Toppers”.

We hebben er twaalfboven de 80, waarbij  we onze, nog zeer actief tennissende oudste, dit jaar over de 90 hopen te duwen.

Met het oog op de vergrijzing heeft de groep besloten, dat mannen boven de 85 vrijgesteld (kunnen) worden van de “diensten”, terwijl voor de dames die leeftijd is gesteld op 82.

Nogmaals, mensen uit deze groep zijn dus elke maandag- en vrijdagmorgen tussen 9 en 12 uur op de baan te vinden, waarbij deelnemersaantallen van 40 enthousiastelingen per morgen geen uitzondering zijn. Door een effectieve indeling komt iedereen aan zijn/haar trekken.

Om het half uur wordt er, zo mogelijk, gewisseld van partner, baan en tegenstander.

Daarbij is het even bijpraten in het clubhuis of het uitnodigende terras een prettige bijkomstigheid.

De sfeer komt duidelijk tot uiting in de belangstelling voor het vrijblijvende jaarlijkse “Uitje”.

De afgelopen jaren liep het aantal deelnemers (boerengolf, klootschieten en daarna “metz’nallen” ergens lekker eten( voor eigen rekening) op tot vijfenzestig, waarbij ook de niet-tennissende partners rijkelijk vertegenwoordigd waren.

Op de foto-site kon u meegenieten van onze Boerengolf- en Eetfeesten, maar helaas zijn de foto’s bij de reorganisatie van de site in het niet verdwenen.

Gelukkig zijn nadien wel weer de foto’s van de Nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2016 met meer dan 65 deelnemers, geplaatst.

Zoals elders al gemeld willen velen hun verjaardag met koeken of koekjes vieren. Een al jaren ingewortelde, vrijblijvende gewoonte, die op hoge prijs wordt gesteld, getuige de teleurgestelde kreten op de loze morgens: “niemand jarig vandaag ”.

Ook vermeldenswaard is het feit, dat vrijwel wekelijks vier van onze jongere ouderen elke donderdagmiddag besteden aan onderhoud van het totale tennispark. Een bezigheid, die velen alleen in de tijd van de vallende bladeren als erg nuttig ervaren, maar die het gehele jaar doorgaat en enorm wordt gewaardeerd.                                                                                          

En dan tot slot van deze activiteitenschets van de oudste afdeling van TC Welgelegen de hoogtijdag, waar velen nu al naar uitkijken: de eerste tennismiddag van het nieuwe jaar.

Daar kun je vrijwel iedereen, al dan niet met aanhang, aantreffen om elkaar veel moois voor het nieuwe tennisjaar te wensen en dat in een vrijwel altijd overvolle kantine.

Al deze informatie is verzameld door de meegenietende

Allemansvriend.

Participatie 55+ leden Overzicht