1. Ontstaan van de 55+-groep

Het begin is sprookjesachtig:

Er was eens, lang geleden in de vorige eeuw  -om precies te zijn in 1984- een kien, maar wanhopig bestuurslid bij tennisvereniging Welgelegen, die, staande op het terras, zag dat het lekker druk was op de banen, maar daaromheen was het nog drukker. Het eerste deed hem goed, het tweede verontrustte hem in hoge mate.

Grote drukte buiten de banen betekende lange wachttijden en dus weinig tennistijd voor de tennislustigen.
Weliswaar was het aantal banen in 1981 uitgebreid van 3 naar 4, maar omdat ook het ledental (gelukkig) bleef stijgen, bleef dat ook het geval met de wachttijden.

Goede raad was, evenals een uitbreiding naar nog meer banen, duur. Toen kwam, even simpel als geniaal, DE inval.

“We moeten de belangstelling van de -een tikkie ouderen -ook wel Vutters genoemd- ( later 55 +) verplaatsen”. Het ei van Columbus, want overdag waren er nog heel veel loze uren. Maar hoe ?

Advies: Maak het financieel aantrekkelijker en maak het bekend.
De verhuizing naar overdag werd beloond met een niet te versmaden contributieverlaging, hoewel daar wel wat beperkingen tegenover stonden. Niet meer spelen op de avonden en in het weekeinde. De exacte regels worden elders weergegeven.

Deze 55+ tennistijden zijn op alle WERKdagen van 9.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag, wanneer de schooljeugd aan bod komt. Met dit aanbod ging men “de boer op” en via de pers werd alom bekendheid gegeven aan dit initiatief.

Het officiële reglement 55+ van TC Welgelegen staat bij artikel 5 op de 55+ site. Of klik op deze link.

Participatie 55+ leden overzicht