Wijzigen persoonlijke gegevens en lidmaatschapsvorm

Wijzigen persoonlijke gegevens

Ben je verhuisd, heb je een nieuw mailadres of telefoonnummer? Deze wijzigingen kun je zelf aanbrengen in je persoonlijke gegevens. Ga hiervoor naar de knop 'Inloggen' bovenin het scherm van deze website. Log in en wijzig vervolgens zelf je persoonlijke gegevens. Lekker makkelijk!
Heb je nog geen wachtwoord? Bekijk dan deze pagina met informatie en instructie om een wachtwoord aan te vragen.

Student-leden

Leden die gebruik willen maken van het studentenlidmaatschap worden verzocht om dit z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie, met een kopie van de inschrijving van de studie. Dit moet elk jaar opnieuw gedaan worden; per 1 januari worden alle studentenlidmaatschappen automatisch omgezet naar een seniorlidmaatschap. Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingediende verzoeken af te wijzen. Wij verzoeken je mutaties w.b. je lidmaatschap binnen maximaal 1 maand kenbaar te maken aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

Slapende leden

Leden van TC Welgelegen hebben de mogelijkheid om bij langdurige blessures een slapend lidmaatschap aan te vragen. Het lid moet dit kenbaar maken bij de ledenadministratie en de KNLTB-spelerspas inleveren. Slapende leden mogen geen gebruik maken van de tennisbanen maar mogen wel deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging. Dit houdt in dat leden bijvoorbeeld wel mogen deelnemen aan de Bokkendag of Lady’s Day, maar dan niet aan het tennissende gedeelte mee mogen doen. Het slapende lidmaatschap is voor minimaal 4 maanden en kost jaarlijks €30,00. Als een lid zijn slapend lidmaatschap weer omzet naar een gewoon lidmaatschap, is vanaf dat moment weer de normale contributie verschuldigd. Wij verzoeken je mutaties w.b. je lidmaatschap binnen maximaal 1 maand kenbaar te maken aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.

Pas verloren / aanvraag vervangende KNLTB pas

Voor een vervangende KNLTB-pas moeten helaas administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen € 15,00 per pas. De kosten worden bij een eerstvolgend incasso afgeschreven indien je een vervangende pas hebt ontvangen. Een vervangende spelerspas kan alleen via de ledenadministratie worden aangevraagd, mail hiervoor naar ledenadministratie@tc-welgelegen.nl.