Overzicht contributies

 

Senioren

€ 150,00

Jeugd (beperkte rechten)

€ 77,50

55+ leden (beperkte rechten)

€ 90,50

Studentenleden (in bezit van inschrijfbewijs onderwijsinstelling)

€ 77,50

Donateurs

€ 30.00

Slapende leden

€ 30,00

Kantine statiegeld (terugverdienen per dienst €20,00, met ingang van 1 januari 2023)

€ 40,00

Contributiebetaling geschiedt door middel van een machtigingssysteem. De maandelijkse incassobedragen bestaan uit het 1/12e deel van de te betalen jaarbedragen.

Degenen, die geen machtiging afgeven, ontvangen een rekening voor het gehele lopende jaar.

Mochten er vragen zijn inzake de incasso, dan graag per mail aan de penningmeester: penningmeester@tc-welgelegen.nl.

Financiële ondersteuning

Er zijn binnen de Gemeente Zutphen diverse mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van sporten of andere activiteiten.
Op dit moment, 1 december 2023, zijn dat:

Meedoen-regeling: www.zutphen.nl/extrageld
- voor volwassenen (18+)
- maximaal € 200,- per jaar
- met inkomenstoets

Het Kindpakket: www.zutphen.nl/extrageld
- voor kinderen, jongeren en jong volwassenen (tot 21 jaar)
- maximaal € 500,- per jaar
- met inkomenstoets

Stichting Leergeld: https://www.leergeldzutphen.nl/
- voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar)
- maximaal € 325,- per jaar
- met inkomenstoets

Jeugdfonds Sport & Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/gelderland/
- voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
- maximaal € 225,- per jaar
- zonder inkomenstoets
- aanvraag kan alleen via een intermediair

Studenten-leden

Leden die gebruik willen maken van het studentenlidmaatschap worden verzocht om dit z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie, met een kopie van de inschrijving van de studie. Dit moet elk jaar opnieuw gedaan worden; per 1 januari worden alle studentenlidmaatschappen automatisch omgezet naar een seniorlidmaatschap. Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingediende verzoeken af te wijzen.

Slapende leden

Leden van TC Welgelegen hebben de mogelijkheid om bij langdurige blessures een slapend lidmaatschap aan te vragen. Het lid moet dit kenbaar maken bij de ledenadministratie en de KNLTB-spelerspas inleveren. Slapende leden mogen geen gebruik maken van de tennisbanen maar mogen wel deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging. Dit houdt in dat leden bijvoorbeeld wel mogen deelnemen aan de Bokkendag of Lady’s Day, maar dan niet aan het tennissende gedeelte mee mogen doen. Het slapende lidmaatschap is voor minimaal 4 maanden en kost jaarlijks €30,00. Als een lid zijn slapend lidmaatschap weer omzet naar een gewoon lidmaatschap, is vanaf dat moment weer de normale contributie verschuldigd.

Pas verloren / aanvraag vervangende KNLTB pas

Voor een vervangende KNLTB-pas moeten helaas administratiekosten in rekening worden gebracht, deze bedragen thans € 15,00 per pas. Deze kosten worden bij een eerstvolgend incasso afgeschreven indien je een vervangende pas hebt ontvangen. Een vervangende spelerspas kan alleen via de ledenadministratie worden aangevraagd.

Mijn lidmaatschap opzeggen, hoe gaat dit ook al weer?

Hopelijk denk je nog niet aan opzeggen, maar aangezien er elk jaar weer leden zijn die er te laat achter komen hoe de reglementen in elkaar steken, wordt het opzegbeleid van TC Welgelegen hier vermeld.

Opzeggen doe je via onze website bij je persoonlijke gegevens. Hiervoor dien je ingelogd te zijn. Mondelinge opzeggingen worden nooit gehonoreerd (ook niet bij de trainer). Van een opzegging krijg je altijd binnen 14 dagen een bevestiging. Het verenigingsjaar van TC Welgelegen loopt van 1 januari tot 31 december.

Tussentijds kan het lidmaatschap niet worden beëindigd. Indien je het lidmaatschap wilt beëindigen dan dien je dit schriftelijk of per e-mail vóór 15 december op te zeggen. Mocht je na 15 december maar vóór 1 februari hebben opgezegd dan moeten wij de bondscontributie en administratiekosten voor het lopende jaar in rekening brengen, zijnde €25,00. Als je na 1 februari opzegt dan ben je de contributie voor het lopende jaar in zijn geheel verschuldigd.

Houd er rekening mee dat als je het lidmaatschap opzegt je ook geen gebruik meer mag maken van onze banen. Dit mag dus ook niet omdat bijvoorbeeld de lesperiode nog doorgaat. Indien je bijvoorbeeld opzegt per 1 januari, maar de lessen gaan door tot eind maart, dan ben je alsnog 3 maanden contributie in het nieuw jaar verschuldigd.