Hoe nu verder met het elektriciteitstracé?

Elektriciteitstracé bij park TC Welgelegen

Update met de stand van zaken betreffende het verleggen van de elektriciteitskabels op ons tennispark.

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord zijn er recentelijk meerdere gesprekken geweest tussen onze tennisvereniging en onder andere de gemeente over het elektriciteitstracé, nl. om de bovengrondse elektriciteitskabels ondergronds te brengen.
Het is een complexe kwestie, maar hierbij een korte update wat er speelt.
De gemeente wil de elektriciteitskabels dwars onder ons tennispark doorleggen.
Wat de gemeente waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien, dat wij de grond in eigen bezit hebben en dat wij daardoor een belanghebbende partij zijn.
Dit maakt het complex, want de keuze van het tracé heeft impact op de toekomst van ons park.
Als de kabels er komen, kunnen en mogen wij dan nog bouwen bijvoorbeeld? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de padelbanen.
Wij hebben voorgesteld om de kabels via een andere bestaande route te laten lopen.
Daar wordt nog met alle partijen over gesproken en dat kost helaas veel tijd.

Op dit moment hebben we nog geen nieuws over de mogelijke komst van padelbanen op ons park. Dit hangt namelijk samen met de keuze van het tracé. Wij blijven jullie op de hoogte houden.

Nieuws Overzicht