Padel update

Padel-update

Huidige stand van zaken.

We zijn weer een stapje verder met de realisering van de padelbanen.

We hebben terugkoppeling van de Omgevingstafel (Gemeente Zutphen) op de vooradviesaanvraag die we afgelopen december hebben ingediend.

Conclusie: het plan is haalbaar, mits het plan op een aantal punten verder wordt uitgewerkt/aangepast.​ 
‘Het plan’: aanleg van 2 padelbanen op de nog aan te kopen strook grond parallel aan baan 5 en 6. Tijdens de ALV van 13 februari is voor de aankoop gestemd. 

De aanpassingen betreffen de tekening, - er moet rekening worden gehouden met bestaand groen - , en het uitvoeren van een ‘quick scan’ flora en fauna.

We gaan hier mee aan de slag en gaan, wanneer de tekening is aangepast en de scan gedaan is, de vergunningsaanvraag indienen en de grond aankopen.

Wordt vervolgd…

Nieuws Overzicht