Statiegeld voor kantinedienst wordt verhoogd

Statiegeld voor de kantinedienst

Hogere vergoeding voor het vervullen van een kantinedienst per 1 januari 2023.

De oproep van afgelopen voorjaar tot aanmelding van vrijwilligers om de kantinediensten te vervullen en de verhoging van de hun vergoeding naar € 20,- (vanaf 1 mei) heeft voor extra aanwas gezorgd. 
We kampen echter nog steeds met gaten.
Om de kantine open te houden hebben we daarom besloten om de hoogte van deze vergoeding, 'het statiegeld', aan te passen.

Het jaarlijkse statiegeld zal worden verhoogd van 2x € 10,- naar 2x € 20,-.
Dit zal ingaan per 1 januari 2023.
Om het verschil tussen contributie en statiegeld voor bardiensten duidelijk te maken, worden deze bedragen vanaf 1 januari 2023 apart van elkaar geïnd c.q. uitbetaald.
Dit zal twee keer per jaar gebeuren: aan het begin van het jaar en in de zomer.

Hiernaast blijven de volgende afspraken nog van kracht:
- nieuwe leden worden er bij aanmelding nog duidelijker dan voorheen op gewezen dat verwacht wordt dat men minstens twee keer per jaar een bardienst draait,
- de vergoeding voor de bardiensten van teams tijdens de competitiedagen vervalt, omdat dit al een verplichting is vanuit de competitiedeelname.

In geval van vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Roy Bobbink, voorzitter exploitatiecommissie, technischecommissie@tc-welgelegen.nl .

Het aanmelden voor kantinediensten kan via de website achter de beveiligde omgeving, of bij Hanneke Soeting, tel. 06-51841676 of bardienst@tc-welgelegen.nl .

Het bestuur

Nieuws Overzicht