Tennissen met AZC-bewoners wordt voortgezet

Elke woensdagmiddag tennissen voor AZC-bewoners

De proefperiode in september is naar tevredenheid verlopen: tennissen voor de bewoners van het AZC-Zutphen krijgt een vervolg.

Dit betekent dat er komende tijd elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 u. wordt getennist door en met AZC-bewoners.
We zijn nu met 8 á 9 vrijwillig(st)ers ter begeleiding, maar willen er nog graag minimaal 3 bij.
Uitgaande van 3 vrijwilligers per keer zou men dan één keer per maand worden ingezet.

Oproep: wie wil helpen/begeleiden op de woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 u.?
S.v.p. via de e-mail aanmelden bij Ad van der Zandt: advanderzandt@kpnplanet.nl .

 

 

Nieuws Overzicht