Tennissen voor AZC-bewoners

Tennissen voor AZC-bewoners

Proefperiode in september: tennissen voor de bewoners van het AZC-Zutphen.

Op initiatief van en in overleg met de gemeente Zutphen en het asielzoekerscentrum (AZC) Zutphen gaat TC Welgelegen bekijken of we de bewoners van dit centrum (beperkt) de gelegenheid kunnen bieden om zo nu en dan te tennissen bij onze vereniging.
Om van beide zijden duidelijk te krijgen hoe dit zou kunnen werken gaan we voor hen in de maand september een tweetal keren op woensdagmiddag een activiteit organiseren.
Enkele vrijwilligers zullen die twee middagen de begeleiding op zich nemen.
Daarna zal verder besproken en besloten worden of en zo ja, in welke vorm dit zal worden voortgezet.

Bestuur

Nieuws Overzicht