Initiatieven van het bestuur inzake de bardiensten

Bardienst

Bestuursplan met het doel om alle bardiensten te kunnen bemannen.

Er is een tekort aan leden die bardiensten willen draaien.
Dit zorgt ervoor dat in de komende tijd de bar niet altijd meer open kan zijn.
Het bestuur heeft leden opgeroepen om zich voor bardienst op te geven.
Dit is gebeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 maart jl., via de website en door middel van grote posters in de kantine.
Maar helaas hebben deze acties te weinig resultaat gehad. 

Het bestuur neemt nu de volgende initiatieven met als doel alle bardiensten te kunnen vullen:
1.) Nieuwe leden worden er bij aanmelding duidelijker op gewezen dat verwacht wordt dat leden 2 keer per jaar een bardienst draaien.
2.) Om het verschil tussen contributie en statiegeld voor bardiensten duidelijker te maken, worden deze bedragen vanaf 1 januari 2023 apart van elkaar geïnd.
3.) De vergoeding per bardienst gaat omhoog van € 10,- naar € 20,-. Dit gaat in per 1 mei 2022.
4.) De vergoeding voor de bardiensten van teams tijdens de competitiedagen vervalt, omdat dit al een verplichting is vanuit de competitiedeelname.
5.) Het bestuur heeft het voornemen om het jaarlijkse statiegeld te verhogen per 1 januari 2023 (nu nog 2x € 10,-).
Dit hoeft nu nog niet direct omdat tijdens de coronaperiode de kantine niet altijd open mocht en sinds dit jaar de competitieteams geen bijdrage meer krijgen.

De komende maanden zal het bestuur het statiegeld voor 2023 vaststellen, rekening houdend met een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven.

In geval van vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Roy Bobbink (voorzitter exploitatiecommissie).

Het aanmelden voor bardiensten kan via de website achter de beveiligde omgeving of bij Hanneke Soeting, tel. 06-51841676 of bardienst@tc-welgelegen.nl.

Het bestuur

 

 
Nieuws Overzicht