Wanneer zijn de banen (on)bespeelbaar?

Tennisbanen bespeelbaar?

De bespeelbaarheid van kunstgrasbanen bij slechte weersomstandigheden (regen en sneeuw).

Het bespelen van kunstgrasbanen bij regen, sneeuw en opdooi

Bij (mot)regen

Bij motregen mag er gewoon getennist worden, de speeleigenschap verandert hierdoor wel. Zodra het hard begint te regenen is het advies om te stoppen met tennissen.
Het toch doorgaan met tennissen bij regenval zal niet direct leiden tot schade aan de banen, maar de speleigenschappen gaan wel drastisch veranderen. Blijven spelen op een natte en/of  gladde ondergrond is op eigen risico!
Het grote nadeel van het toch doortennissen is dat de banen extra onderhouden moet worden, omdat er veel meer zand wordt verplaatst op natte banen dan op droge banen.

Het is daarom ten strengste verboden om de banen met bezems of trekkers (proberen) droog te maken!

We hebben de gelukkige omstandigheid dat er bij een nieuw aangelegde grasmat (zoals de onze) bijna nooit plassen blijven staan omdat de kunstgrasmat en het vlies waar het kunstgras op ligt van bovenaf nog niet vervuild is en de drainage nog goed werkt.
In de loop van de jaren wordt de vervuiling van het vlies en onderin de kunstgrasmat steeds groter en zullen er steeds vaker plassen ontstaan.
Als er toch plassen ontstaan door overvloedige regenval of vanwege een bevroren ondergrond dan is tennissen niet toegestaan. 
Het dringende verzoek is dus om de banen pas te betreden als ze droog zijn (dat betekent: dat men geen verzadigde plekken meer ziet).
Bij twijfel overleg met Anton Kok (tel. 06 12 51 18 00).

Tijdens vorst en sneeuw gelden er speciale regels voor het bespelen van de kunstgrasbanen.

Vorst

Zogenaamde “droge” vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Er kan dan gewoon gespeeld worden.
Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst, dat wil zeggen beneden 15 graden onder nul, is het gebruik van de banen dan ook af te raden.
Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (door regen of smeltende sneeuw) of nat wordt (door ijzel) bevat de bovenlaag veel vocht dat bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad door ijsvorming en daarom onbespeelbaar.

Sneeuw

Wanneer de baan bedekt is met sneeuw mag die niet betreden worden.
De meningen verschillen over het weghalen van het sneeuw. De mogelijkheid bestaat dat er zand wordt meegenomen wordt en de baan beschadigd raakt.
Natte sneeuw of ijsregen kan ervoor zorgen dat deze onder de schoenzolen blijft plakken, met als gevolg dat zand vanaf de kunstgrasmat wordt meegenomen. Als dit het geval is moeten de spelers onmiddellijk stoppen met spelen!

Opdooi

Bij het invallen van de dooi na de vorstperiode mogen we niet de baan op. Dan is namelijk de bovenlaag vaak al ontdooid, terwijl de vorst nog wel dieper in de grond zit.
Bij kunstgrasbanen die op een lavaondergrond liggen veroorzaak je bij het bespelen allerlei nagenoeg niet te herstellen kuilen in deze laag direct onder het kunstgras.
In de praktijk zal enkele dagen nadat de dooi is ingevallen op de banen gespeeld kunnen worden.

Samengevat:

  • bij motregen mag er gewoon getennist worden;
  • indien er verzadigde plekken ontstaan en er water op de banen komt dan a.u.b. stoppen;
  • banen pas betreden als er geen verzadigde plekken meer zijn;
  • bij sneeuw de kunstgrasvelden niet betreden en zeker niet bespelen; de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen;
  • het is dus niet toegestaan om water en/of sneeuw met een sneeuwschuiver of bezem te verwijderen;
  • bij ijzel of natte sneeuw de kunstgrasbanen niet gebruiken;
  • bij opdooi na een periode van vorst kan er niet worden gespeeld. De duur van het niet kunnen spelen kan variëren;
  • de baancommissie bepaalt het moment dat er weer kan worden gespeeld en maakt dit bekend via een bericht op de website;
  • bij twijfel overleg met Anton Kok (tel. 06 12 51 18 00).

Lees bij de downloads ook een artikel van de KNLTB-website.

Downloads:

Baancommissie Overzicht