Tennisles bij TC Welgelegen

Informatie over de mogelijkheden om tennislessen te volgen bij TC Welgelegen.

ProTe-In (Professionele Tennis Instructeurs) is een zelfstandige organisatie die bij TC Welgelegen, LTC Zutphen, TV de Hoven en LTC Gorssel opereert en hier o.a. de tennislessen verzorgt. Nadat er jarenlang ervaring in dienstverband is opgedaan, is de tennisschool opgericht op 1 april 2006. Binnen ProTe-In is er de mogelijkheid om club- en selectietrainingen te volgen. 

Het programma is onderverdeeld in kids-, jeugd-, senioren- en privétraining. 

Kidstraining:

De kidstraining t/m 9 jaar wordt gegeven in groepen van 8 kinderen, waarbij ze spelenderwijs leren tennissen en het sociale aspect een belangrijke rol vervult.

Jeugdtraining:

De jeugdtraining t/m 17 jaar wordt gegeven op basis van inzet en discipline, waarbij het plezier voorop staat. In elke training komen technische, tactische, mentale en conditionele vormen aan de orde. Tot de leeftijd van 12 jaar wordt er extra veel aandacht besteed aan de coördinatie.  

Er bestaat voor ieder jeugdlid de mogelijkheid om meer dan 1 lesuur per week te trainen. Hoe meer trainingsarbeid, hoe groter de vooruitgang. Hou hierbij er wel rekening mee dat het belangrijk is dat je ook genoeg wedstrijden speelt. Een toernooiprogramma maken wij niet alleen voor de selectie maar voor ieder spelend jeugdlid binnen TC Welgelegen. 

Seniorentraining: 

U kunt individueel of in groepsverband aan uw tennisspel werken. In groepsverband wordt een gezamenlijk programma afgewerkt, waarin alle slagen en spelsituaties voorkomen. De groep bestaat uit 4 personen en er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. Het is natuurlijk ook mogelijk je met een groep in te schrijven. Zorg er dan voor dat het lesformulier tegelijk met de andere formulieren ingeleverd wordt bij de trainer. 

Privé-training: 

Wilt u liever een slag of spelsituatie wat meer uitdiepen dan kunt u uiteraard ook privé-training volgen. Deze wordt voor u -na een korte analyse- op maat gesneden en al snel zult u hiervan de vruchten plukken. 

Trainer bij TC Welgelegen: 

Wieger Dijkstra: 06-22613402 

e-mail: trainer@tc-welgelegen.nl 

Enkele regels: 

  • Je dient lid te zijn van TC Welgelegen.
  • Een lesuur bedraagt 50 minuten en de prijzen zijn per persoon.
  • Wanneer er niet op grond van de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan zullen wij in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aanpassen.
  • Bij het niet inleveren van het lesformulier kunnen wij je niet indelen.
  • Bij het vervallen van de les vanwege het weer of ziekte van de leraar zal er eenmaal ingehaald worden; bij tweemaal is er uitval (max. 2x inhaal mogelijk).
  • Bij verhindering of ziekte dient dit uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training gemeld te worden aan de trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.
  • Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er géén teruggave van het lesgeld plaats.
  • De Tennisschool behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
  • Deelname aan enige cursus is persoonsgebonden en alleen in overleg overdraagbaar. 

Het inschrijfformulier is hieronder te downloaden. Op het formulier vind je ook de lesprijzen.

Downloads: