Introductiereglement

Iedereen die kennis wil maken met tennis of met onze club, kan gebruik maken van een introductiepas. Deze introductiepas kun je aanschaffen voor een dagdeel. Méér over de introductiepas vind je op deze pagina.

Introductiereglement

  • Een persoon kan ten hoogste drie keer per speelseizoen worden geïntroduceerd. 

  • De introducé wordt ingeschreven in het gastenboek, betaalt € 2,50 en ontvangt een speelpasje 
welke maximaal één dagdeel geldig is. 

  • Ook de introducé dient zich te houden aan het baanreglement en het afhangreglement.
  • In principe zijn de avonden voor introductie uitgesloten. Indien de bezetting van de baan dit 
rechtvaardigt (er moet een vrije baan zijn), mag van deze regel worden afgeweken. (Eenmaal gestart op een lege baan mag de introducé de speeltijd volgens het afhangreglement vol spelen; daarna is het hem niet toegestaan om samen met een lid van TCW andere leden af te hangen, slechts indien er een baan vrij ligt is de introducé opnieuw gerechtigd te spelen.) 

  • Restitutie van het introducé geld vindt nimmer plaats, zelfs niet als men slechts één speelronde gebruik heeft gemaakt van de banen. (het spelen op een avond is dus voor risico van de introducé) 


Introductiepasjes zijn te verkrijgen bij:

  • In de kantine

  • Joop Scholten, Robert van Guliklaan 60, 7207 CB Zutphen (0575-527841)