Het baanreglement

1. Gebruik banen

Het gebruik van de banen is toegestaan aan:

  • Leden die in het bezit zijn van een geldig speelpasje met een recente pasfoto.
  • Personen die volgens de regels zijn geïntroduceerd.
  • Leden van andere verenigingen die voor competitiewedstrijden of voor wedstrijden in het kader van (open) toernooien het park bezoeken.


2. Nieuwe leden

Nieuwe leden met een voorlopig speelpasje dienen binnen 4 (vier) weken het officiële pasje bij de penningmeester / leden-administratie te hebben opgehaald.


3. Schoenen reinigen

Vóór het betreden van de kunstgrasbaan moeten de schoenen eerst van eventueel gravel of andere verontreinigingen worden ontdaan.


4. Roken niet toegestaan

Roken is op de kunstgrasbanen niet toegestaan.


5. Gepaste kleding

Alle banen mogen slechts worden betreden met gepaste sportkleding.

6. Baanonderhoud

Spelers dienen aan de leden van de baancommissie gelegenheid te geven voor noodzakelijk baanonderhoud.


7. Overige activiteiten

Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om in overleg met de commissie de banen te claimen voor activiteiten zoals onderhoud, training, competitiewedstrijden en toernooien.


8. Openingstijden park

De openingstijd van het park is van 08.00 uur - 23.30 uur.


9. Voorrang

Maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen) hebben senioren vanaf 19:00 uur voorrang om te spelen. Junioren hebben woensdagmiddag van 12:00 uur tot 19:00 uur voorrang. Junioren met seniorrecht, dat zijn junioren die per 01 januari van het lopende kalenderjaar 15 jaar of ouder zijn, krijgen een spelerspasje met een speciale label, dat hun dezelfde rechten geeft als seniorleden. 55+ leden mogen op maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdagmiddag van 08:00 uur tot 16:00 uur gebruik maken van het park.


10. Afhangreglement

Voor het eerlijk verdelen van de speeltijd dient elk lid zich te houden aan het afhangreglement.


11. Ongeldig gebruik

Spelers, die gebruik maken van een niet geldig pasje, of die niet correct hebben afgehangen, kunnen van de baan worden gehaald.


12. Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, ook al is dit tijdens het verblijf op het park opgelopen. Dit geldt eveneens voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.


13. Toezicht en naleving

Het bestuur en de leden van de baancommissie houden toezicht op het naleven van het baanreglement en het afhangreglement. 


Overig

  • Vragen, klachten of suggesties kunnen aan het bestuur worden voorgelegd.

  • Wanneer in het baanreglement over voorrang wordt gesproken, wordt hiermee het volgende bedoeld: Het recht om voorrang te claimen ontstaat gedurende de aangegeven tijden voor de betreffende categorie leden, wanneer alle banen bezet zijn. De leden, die op dat moment geen voorrang hebben, worden tijdens een moment dat het spel kan worden onderbroken, verzocht de baan vrij te maken. Er hoeft dus niet te worden gewacht, tot zij hun minimale speeltijd hebben bereikt.
  • Wachtleden met beperkt speelrecht, herkenbaar aan een K op hun pasje hebben op de avonden van werkdagen geen speelrecht. Dit houdt in dat zij het gebruik van een baan direct moeten staken, zodra zij daar door een lid, dat van zijn speelrecht gebruik wil maken om worden verzocht.