Wisselingen in het bestuur

Aftreden van Sander en Martijn; aantreden van Maureen en Marloes.

Bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 9 februari j.l. is Sander Ridder afgetreden als voorzitter van TC Welgelegen.
Hij zal voorlopig worden vervangen door Rob Kampman, die als interim-voorzitter gaat fungeren (inmiddels is Monique Bruggink-Van Amerongen tot nieuwe voorzitter gekozen -red.).
Martijn Roording is als bestuurslid en voorzitter van de Jeugdcommissie opgevolgd door Maureen Blokhuis.
Als dank voor hun inzet kregen beiden een drankje en een cadeaubon overhandigd.
Voorts is Marloes Zwiers aangetreden als bestuurslid en voorzitter van de PR en Sponsorcommissie.
Zij nam deze functie over van Robbert Keus die afgelopen jaar vanwege zijn verhuizing zijn lidmaatschap van TC Welgelegen had opgezegd.

Nieuws Overzicht