Vrijwilligers bij de Jeugdcommissie gevraagd!

De Jeugdcommissie zoekt nieuwe vrijwilligers

Oproep van de Jeugdcommissie: ouders worden dringend gevraagd om bij te dragen aan de activiteiten van de Jeugdcommissie.

Beste ouders,

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat wij binnen onze club te maken hebben met te weinig actieve vrijwilligers.
We zien dit niet alleen bij onze tennisvereniging, maar ook bij andere sportverenigingen.
Dit probleem doet zich ook voor bij het organiseren van activiteiten voor onze jeugdleden.
Vandaar nogmaals een oproep: WIE WIL ER KOMEN HELPEN BIJ DE JEUGDCOMMISSIE?

Bij de huidige Jeugdcommissie zitten nu nog 4 actieve vrijwilligers.
Voorgaande jaren waren dit er tussen 8 en 11 vrijwilligers.
Vanaf september en per januari 2023 zullen nog 2 vrijwilligers terugtreden en blijven we slechts met zijn tweeën over...

Wat betekent dit voor onze jeugdleden:
1. Er worden naast de competities en het toernooi geen andere activiteiten meer voor hen georganiseerd
2. Met de competitie zullen ze vaker op zichzelf aangewezen zijn
3. Bij de kantine staan ze vaker voor een gesloten deur

Wij als vereniging vinden dit heel erg spijtig.
We hopen natuurlijk dat jullie dit als ouder met ons eens zijn en dat jullie je aanmelden om te komen helpen.
Dit kan ook in de vorm van een soort 'feestcommissie' binnen de Jeugdcommissie zijn, zodat we toch nog wat leuke activiteiten voor onze jeugd kunnen gaan organiseren.

Wij hopen op een enthousiaste respons! Meld je aan bij jeugdcommissie@tc-welgelegen.nl.

Maureen Blokhuis en Gert-Jan Manders

Nieuws Overzicht