Najaarscompetitie

Najaarscompetitie

Je kan je weer aanmelden voor de Najaarscompetitie!

Vanaf heden kan je je inschrijven voor de Najaarscompetitie.
Deze vindt plaats van week 37 tot en met week 41.
De inhaalweken zijn in week 42 en 43.
De KNLTB heeft besloten om met ingang van de Najaarscompetitie 2022 het aantal speeldagen terug te brengen naar 5 in plaats van 7.
In tegenstelling tot de Voorjaarscompetitie zal er wel elke vrijdagavond worden gespeeld in plaats van om de week.
Je kan je opgeven via dit mail-adres tot en met 29 mei a.s.!

Nieuws Overzicht