Ad van der Zandt afgetreden als voorzitter van TCW

Ad van der Zandt afgetreden als voorzitter TCW

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus jl. trad Ad van der Zandt, na bijna 12 en een half jaar in functie te zijn geweest, af als voorzitter van TC Welgelegen.
In bijgaand slotwoord richt hij zich nog eenmaal tot alle TCW-ers.

D.d. 1 september

Beste mensen/TCW(st)ers,

Gisteravond was mijn laatste ALV (algemene ledenvergadering) als voorzitter en inmiddels is het dag na de avond ervoor..., en daarmee tijd voor een slotwoord aan/voor degenen die niet bij de ALV waren.

Allereerst bedank ik praktisch iedereen met wie ik de afgelopen bijna 12,5 jaar heb samengewerkt voor deze samenwerking.
Hoe deze samenwerking ook gegaan is en het resultaat ook was, van nagenoeg iedereen heb ik het idee/gevoel gehad dat haar/zijn bedoeling goed was.
Een compromis, oplossing c.q. plan moest bedacht worden of overlegd worden en dat is vrijwel altijd – met het clubbelang voor ogen – (grotendeels/overwegend) gelukt en geaccepteerd.
Hierbij denk ik ook aan de bardienstmedewerk(st)ers, ProTeIn en de sponsoren.

Een speciaal woord van dank richt ik aan Wieger Dijkstra, die m.i. een duidelijk aandeel heeft in het succes van de club en naadloos past in het profiel van de club.

Uiteraard konden de club en ik voor een belangrijk deel profiteren van en voortbouwen op de fundamenten zoals deze al eerder waren gelegd in het verleden, waarvoor eveneens dank.

TCW was en is een prachtige club.

Het karakter of zo je wilt de motor van de club zit in de gouden twee-eenheid van sportiviteit en gezelligheid (dat laatste staat helaas wat onder druk door corona). Een echte TCW-(st)er hecht doorgaans aan beide.
Het chassis van de club wordt m.i. gevormd door de leden, meer in het bijzonder de vrijwilligers, of zoals ik ze placht/pleeg te noemen: de kaderleden.
Zonder leden geen club, maar zonder kaderleden meer in het bijzonder niet. Kaderleden kunnen een club maken en breken.
TCW mag zich gelukkig prijzen met zowel een gezond ledental alsook met een goed kaderledenbestand.
Deze diamanten drie-eenheid van gezelligheid, sportiviteit en (kader)leden vormt m.i. het recept van het succes van TCW.

Ik kijk terug op mooie, interessante en vruchtbare jaren van de club en als (jullie) voorzitter.
Er zijn m.i. diverse goede ontwikkelingen geweest en er is getracht bij de tijd te blijven: zo is de clubaccommodatie gemoderniseerd en is er gedigitaliseerd. Deze ontwikkelingen zullen doorgaan.
Er zijn mooie “events” geweest, jubileum gevierd, tenniscoryfeeën (Sjeng Schalken, Jacco Eltingh) lieten zich zien en horen, evenals – in den beginne – een mentalist en later bijv. lokale bierbrouwers en een sm-liefhebber/promotor (single malt, wat dachten jullie dan ?  

Succes is niet gegarandeerd en alertheid blijft geboden. Ik heb niettemin goed vertrouwen in de club, inclusief het huidige bestuur (inclusief de voorzitter)!
N.B.: Sander Ridder beoogt tijdelijk – tot de volgende ALV - voorzitter te zijn, dus er wordt nog altijd een voorzitter/voorzitster voor langere tijd gezocht!

Mede gelet op het voorgaande wil ik tenslotte uiteraard zeker niet onvermeld laten dat ik oprecht heel blij ben met en heel dankbaar ben voor het erelidmaatschap dat mij gisteravond is toegekend: iets waar ik niet mee/op rekende en niet verwachtte.
Ben ik er ook trots op? Ja (eerlijk is eerlijk), zij het nadrukkelijk met mate/nederigheid omdat ik me er terdege en oprecht bewust van ben (zie wat ik hierboven schreef) dat ik hierbij heel veel te danken heb aan anderen en diverse omstandigheden (bijvoorbeeld – voornamelijk eerder – door deel uit te maken van een tennisgezin dat mijn voorzitterschap steunde, waarvoor ook hartelijk dank).

Het ga jullie allen goed: viva Welgelegen/TCW !
Ad van der Zandt

Nieuws Overzicht