De Jeugdcommissie zoekt nieuwe leden

JC zoekt nieuwe leden

Medewerking gevraagd bij het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden.

Nieuwe jeugdcommissieleden gezocht! Ouders Gezocht!

Binnen TC Welgelegen neemt de jeugd een grote plaats in. Om het enthousiasme voor tennis onder de kinderen vast te houden of te laten groeien, organiseren we als Jeugdcommissie, kortweg de JC, verschillende activiteiten die met tennis te maken hebben.

In de JC zitten op dit moment 4 ouders/leden die het leuk vinden om dit voor de jeugd mogelijk te maken. Elk JC-lid heeft zijn eigen taak en rol bij de jeugdactiviteiten. Dit varieert van het organiseren van toernooien of competitie, KNLTB kidscoördinator zijn, etc. Iedereen pakt op wat hem of haar past, in activiteit en in tijd.

En nu zijn we: OP ZOEK NAAR JOU!

Want we zoeken nieuwe leden voor de Jeugdcommissie: enerzijds om alle jeugdactiviteiten te kunnen blijven doen en anderzijds om weer fris en fruitig tegen alles aan te kijken en misschien tot nieuwe activiteiten te komen.

Elke enthousiasteling kunnen we gebruiken. Hoe klein of groot het gat in je agenda ook is.

Met elkaar maken we duidelijke afspraken wie wat doet. Want we hebben net als jij ook een volle agenda, met onze kinderen en andere drukke bezigheden. Met elkaar zorgen we dan dat alles wat we willen doen voor elkaar komt.

Kom jij ons meehelpen voor een activiteit? Stuur dan een e-mail naar jeugdcommissie@tc-welgelegen.nl dan nemen wij contact met je op.

Heb je nog vragen dan kun je één van de huidige Jeugdcommissieleden benaderen.

Tot snel én… welkom in ons team!!

Ook ouders/leden die willen ondersteunen bij de activiteiten maar niet willen plaatsnemen in de Jeugdcommisie zijn van harte welkom om te reageren.
Meld je in dat geval ook aan via het e-mailadres jeugdcommissie@tc-welgelegen.nl.
We hopen bij activiteiten een beroep op jullie te kunnen doen.

Nieuws overzicht