4. Regels voor de maandag- en vrijdagmorgen

Praktische zaken voor een goed verloop van de 55+-activiteiten.

Op deze dagen spelen we van 9.00 tot 12.00 uur 5 á 6 spelperioden van elk een half uur speeltijd met eventueel een gezamenlijke koffiepauze van 10.00 tot 10.30 uur.

Alle spelers zullen in volgorde van binnenkomst in het groene boek worden genoteerd.

Vanaf kwart voor negen zal dan worden ingedeeld (evt. na loting) op welke baan zal worden gespeeld en met welke partner. Er moet worden gestreefd naar een zo goed mogelijk vermenging, dus zo mogelijk per half uur een andere partner en dito tegenstander.

Spelers moeten 15 minuten (spertijd) voor aanvang van de speeltijd hun pasje ingeleverd hebben bij de spelleiding om in aanmerking te komen voor de indeling.

Als er meer dan 24 liefhebbers zijn, zal er voor deelname worden geloot.

De uitgelote spelers worden wel direct (zonder loting) ingedeeld voor de volgende speelronde.

Theoretisch zal men niet gemakkelijk een tweede maal worden uitgeloot, maar bij een deelname van meer dan 40 en de beschikbaarheid van 5 banen kan het wel gebeuren.

Spelers, die TE laat zijn binnen gekomen (in de spertijd) loten mee voor de volgende speeltijd, maar lopen wel de kans dat ze toch worden uitgeloot en dus een half uurtje moeten wachten.

Indien het aantal liefhebbers meer dan 20 bedraagt bij 5 beschikbare banen (wanneer op vrijdag 1 baan beschikbaar moet blijven) en 24 bij 6 banen, dan kan/zal er in de koffiepauze doorgespeeld worden als daarvoor belangstelling is.

Tijdens schoolvakanties zal op maandag altijd baan 6 beschikbaar moeten blijven voor de jeugd. Dat geldt op elke vrijdag voor andere spelers.

De pasjes worden op het 6 veldenbord geplaatst en buiten op de ezel neergezet.

Wil je een speelronde overslaan, dan kun je dat kenbaar maken door je pasje om te draaien,HH HORIZONTAAL met de foto naar het bord.

Wil je STOPPEN, draai dan het pasje ook om, maar nu RECHTOP met de foto naar het bord. Om verwarring te voorkomen haal je het pasje NOOIT ZELF van het bord maar ga je het ophalen bij de wedstrijdleiding.

Omwille van de duidelijkheid is het zinvol je voornaam met viltstift aan de beide zijden op het pasje te vermelden.

ALLEEN de WEDSTRIJDLEIDING heeft het RECHT van indeling.

Als de wedstrijdleiding verhinderd is, dan voordien de datum omruilen!

KANTINEDIENST

Gedurende de dienst op maandag- en vrijdagmorgen zullen de volgende taken om beurten door iedereen verricht moeten worden. (Zie dienstrooster).

1. Er voor zorgdragen, dat de koffie om 10 uur klaar staat en bij een grote opkomst met veel uitgelote spelers om half 10.

2. Kannen van te voren vullen met heet water, opdat koffie lang warm blijft. Doosjes met suiker, melk en lepeltjes op de tafels zetten. Na afloop en evt. tussentijds vuile kopjes in vaatwasmachine plaatsen en wassen. Tafels binnen (en evt. buiten) schoon en droog maken.

3. Erop toezien dat de koffie wordt betaald. Geld ophalen.

4. Indien er speelruimte over is en alle werkzaamheden verricht zijn, mag één lid van de kantinedienst aan het spel deelnemen.

5. Kijken of er voldoende toiletpapier op WC’s is.

6. Na afloop van de morgen tafels en stoelen goed zetten, schoonmaken, vaatwasmachine leegmaken. Ramen sluiten. Kantinekas aan Waander van Heerde , Jan Boschloo of Piet van Mourik geven.

Participatie 55+ leden Overzicht